Her vil programmet for 2021 komme så snart det er klart